GreenDoc Systems
What PrimeFaces has so far is just the beginning!

SCRUM tanácsadás

Szeretné megismerni a Scrum módszertant?

Egy intenzív prezentáció keretében bemutatjuk Önnek és kollégáinak a Scrum lényegét és lehetőségeit.

Szeretné kipróbálni a gyakorlatban a Scrum által nyújtott előnyöket?

Néhány interjú keretében felmérjük, hogy az induló vagy folyamatban lévő projekt alkalmas-e a Scrum bevezetésre, illetve a bevezetés milyen többlet értéket jelentene a csapat és a menedzsment számára.

Gyakorlott Scrum Mastereink az induló tréning során betanítják a csapattagokat és a Product Ownert a Scrum szabályaira, működésére. Az első néhány sprint során a Scrum Master fokozottan felügyeli és segíti a projekt előrehaladását, majd a betanulási időszakot követően is a Daily Scrum-ok alkalmával naponta támogatást nyújt a csapatnak.

Összetett nagy projektek esetén lehetőség van több Scrum csapat együttes menedzselésére is (Scrum of Scrums).

SCRUM módszertan

Röviden a Scrum módszertanról

A Scrum egy összetett termékek fejlesztéséhez kialakított keretrendszer, amit az utóbbi években egyre többet alkalmaznak sikerrel a szoftverfejlesztés világában is.

A módszertan lényege az inkrementális folyamatszabályozási megközelítés, aminek megvalósítása három pilléren nyugszik.

Átláthatóság: a fejlesztési folyamat részletei a résztvevők számára világosak, érhetőek és a fogalmi definíciók tisztázottak a későbbi félreértések elkerülése végett. (Pl.: egy feladat „kész”-re jelentése mindenki számára ugyanazt jelentse.)

Vizsgálat: a fejlesztési folyamatban rendszeresen visszatérő vizsgálati pontokat definiálunk, amely lehetőséget ad a kellő időben történő módosításokra, hogy az előre kitűzött határidő és a termék megfelelő minősége garantálható legyen.

Alkalmazkodás: ha a vizsgálat során fény derül arra, hogy valamely folyamat az elfogadható határokon kívül esik, akkor a lehető legrövidebb időn belül módosítani szükséges a folyamatot, amivel megelőzhető az idő és erőforrások pazarlása.

A Scrum tartalom

A Scrum keretrendszer egy vagy több Scrum csapatból, meghatározott időkeretekből, jól definiált termékekből és egy szabályrendszerből áll.

A csapat

A csapatban három fő szerepkör található: a Scrum Master, aki a szabályok betartásáért és a folyamat koordinálásáért felelős, a Product Owner (termék tulajdonos), aki a létrehozandó termék üzleti tartalmának kialakításáért és a létrehozott többletérték maximalizálásáért felelős, és maga a Team, tehát a fejlesztők, tesztelők, szervezők, szakértők csapata. A tapasztalatok szerint egy Scrum csapat ideális létszáma 5-9 fő.

Időkeretek

A Scrum fejlesztési folyamat lelke a Sprint, amely egy iteráció. A projekt jellegétől függően időtartamát 1-4 hét között határozzák meg. A Sprint ideje alatt a Scrum Master biztosítja, hogy a Sprint tervezésekor kitűzött célok minőségileg változatlanok maradjanak és a megfogalmazott feladatok a Sprint végére elkészüljenek. A Sprintek végén a csapat tagjai értékelik az elvégzett munkát, bemutatják a Product Ownernek az elkészült termékeket, illetve beszámolnak arról, hogy mi, miért nem készült el (Sprint Review). Ezután átbeszélik a fejlesztési folyamatban tapasztalt tanulságokat, közösen azonosítják a jól működő és kevésbé sikeres technikákat annak érdekében, hogy a következő iteráció zökkenő-mentesebb, hatékonyabb és szórakoztatóbb legyen (Sprint Retrospective).

A termékek

A teljes fejlesztési folyamat végső eredményeként létrehozandó termék leírását a Product Backlog (terméknapló) tartalmazza. A terméknapló vezetése és karbantartása a Product Owner feladata, hiszen ő a felelős a létrehozandó késztermék üzleti és szakmai tartalmáért. A sprintek tervezése során a Product Backlog-ból válogatják ki a következő iterációban elvégezni kívánt feladatokat, amelyeket a lehető legrészletesebb részfeladatokra (taskok) bontanak. Ennek a neve Sprint Backlog. A Product Backlog változását és a hátralévő feladatokat a Release Burndown Chart, míg a Sprint Backlog hátralévő feladatait a Sprint Burndown Chart hivatott mérni.

A szabályok

A Scrum Master a felelős azért, hogy a csapat betartsa a szabályokat, sikerrel alkalmazza a meglévő praktikákat, ezáltal hasznosítva Scrum keretrendszerben lévő többlet értékeket. A Scrum Master vezeti a Sprint tervező és záró megbeszéléseket, ezen kívül az ő feladata az ún. Daily Scrum összehívása és vezetése. A Daliy Scrum megbeszélésen a csapat minden tagja személyesen részt vesz, ahol napi 10-15 perces időkeretben mindenki röviden válaszol három kérdésre. Milyen munkát végzett az előző megbeszélés óta? Min fog dolgozni a következő megbeszélésig? Milyen akadályokkal néz szembe munkája során? A Daily Scrum elősegíti a kommunikációt, azonosítja a fejlesztés útjában lévő nehézségeket, segíti a gyors döntéshozatalt és folyamatosan karbantartja a szereplők projekttel kapcsolatos tudását.

A Product Backlog (terméknapló) a létrehozandó termék követelményrendszerét tartalmazó dokumentum, amelynek alapját általában felhasználói leírások (User Story) alkotják. A terméknapló elemeit prioritás szerint a Product Owner rendezi, majd a csapattagok a legfelül lévő elemeket részfeladatokra bontják. A következő Sprintbe csak olyan feladatok kerülhetnek, amelyek elvégzése belefér a sprint időtartamába. A fejlesztési folyamat során a Product Backlog folyamatosan változik. A terméknapló dinamikus abban az értelemben, hogy a fejlesztés közben észlelt vagy azonosított újabb elemek bekerülhetnek, ha az feltétlenül fontos a késztermék üzleti hasznosságához. Természetesen ugyanígy kikerülhetnek olyan elemek, amelyek a folyamat során időközben haszontalannak, vagy üzletileg nemkívánatosnak minősülnek. A Product Backlog minden elemének van prioritása és el kell látni egy erőforrásbecsléssel, amely az elem létrehozásához, termékbe illesztéséhez szükséges erőforrás mennyiségét jelöli.

A Sprint Backlog azon feladatok összessége, amit a csapat szükségesnek tart a sprint célok elérése érdekében. A feladatokat olyan szintre szükséges lebontani, hogy azok érthetőek legyenek a napi Scrum megbeszélés alkalmával (taskosítás). Egy végrehajtandó tétel hossza nem lehet hosszabb, mint egy munkanap. A scrum team az egész sprinten keresztül gondozza a Sprint Backlogot, ahogy a munka előrehaladása megkívánja. Az elvégzett tételeket készre jelentik, ha kell, új tételek kerülnek be, ha közben új feladat merül fel a sprint célok érdekében. A fennmaradó tételek listájáról naponta pillanatfelvétel készül, ami egy grafikonon ábrázolva mutatja a sprint előrehaladását. Ez a Sprint Breakdown Chart. A csapat így folyamatosan látja és kézben tartja a sprint előrehaladását.

Ahogy a csapat megszokja a sprintek ritmusát, úgy fog nőni a belső szinergia a tagok között és láthatóan javul a munka sebessége és minősége, amely a Scrum legnagyobb erőssége.

Mi kell a Scrumhoz?

  • Nyitottság a vezetőség részéről
  • Együttműködés a csapat részéről
  • Alapoktatás a menedzsment és a csapattagok részére
  • Egy Scrum Master, aki betanítja és segíti a Product Ownert és a team-et
  • Egy induló vagy egy folyamatban lévő projekt (menet közben átállás lehetséges)
Forrás: scrum.org Összeállította: Horváth Zalán

greendoc.hu © 2011-2012