GreenDoc Systems
What PrimeFaces has so far is just the beginning!

Adatvédelmi nyilatkozat

Ezt a honlapot a GreenDoc Systems Kft. információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és tartja fenn. A honlap teljes tartalma és megjelenése a GreenDoc Systems Kft. szellemi tulajdona, és mint ilyen, a hatályos szerzői jogvédelmi törvények hatálya alá tartozik. A honlapon található bármilyen természetű anyagot a GreenDoc Systems Kft előzetes írásos engedélye nélkül tilos egészében vagy részben módosítani, másolni, közzétenni vagy reprodukálni.

A honlapon megjelenő valamennyi védjegy, terméknév és logó a jogosult szervezetek védjegyei, illetve azoknak tulajdona.

A honlapon található adatok, információk, hírek a legjobb tudomásunk és szándékunk szerint pontosak és megbízhatóak. Emellett előfordulhatnak pontatlanságok és hibák, melyeket igyekszünk azonnal kijavítani. A honlapon közzétett valamennyi adat és tartalom tájékoztató jellegű, joghatályos nyilatkozatnak nem tekintendők.

A honlapot a felhasználók korlátozás nélkül látogathatják. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet a felhasználó néhány adatának felvételére. Az adatok megadása a felhasználó részéről mindig önkéntes. Az ezen a honlapon keresztül tudomására hozott adatok tekintetében a GreenDoc Systems Kft. a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvények rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Linkek harmadik felek honlapjához: A linken keresztül kapcsolt, más (nem a greendoc.hu) domain alá tartozó helyek tartalmáért a GreenDoc Systems Kft. semmilyen értelemben nem vállal felelősséget. A GreenDoc Systems Kft. fenntartja a jogot, a használati feltételek bármikori, előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Adatkezelés

A GreenDoc Systems Kft. tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait.

A GreenDoc Systems Kft. a greendoc.hu weboldalán nem gyűjt személyes adatokat, kivéve abban az esetben, amikor Ön úgy dönt, hogy azokat e-mailben vagy ajánlatkérő adatlapon elküldi nekünk. Adatait ebben az esetben az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, nem továbbítjuk sem e-mail címét, sem más, esetlegesen megadott adatait az greendoc.hu-n kívüli harmadik fél részére.

greendoc.hu © 2011-2012