GreenDoc Systems
What PrimeFaces has so far is just the beginning!

DOCOriginalTM: Az elektronikus aláírásról

"A jövőben jelentjük a múltat."

Miért fontos az Ön cégének az elektronikus aláírás?

Az elektronikus aláírás és dokumentum formátum alkalmazásával, jelentős előállítási és további kezelési költségeket tud megtakarítani a nyomtatott formátummal szemben. Az elektronikus aláírást Magyarországon 2001-től több törvény is szabályozza, megteremtve ezzel az így létrehozott dokumentumok teljes bizonyító erejű okiratként történő felhasználhatóságát.

Környezetvédelem

Az elektronikus aláírás, a digitális dokumentumkezelés és archiválás környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve is kiemelt jelentőséggel bír. Ezért cégünk is kiemelt technológiaként kezeli. Felhívjuk partnereink figyelmét az alkalmazásával elérhető papír és nyomtató patron megtakarításra.

Beépítésével a dokumentumkezelési folyamatokba, Ön is hatékonyan megóvhatja környezetét a felesleges terhektől!

Ez pedig számunkra az egyik legfontosabb szempont egy új technológia bevezetésekor!

Miben tudunk az Ön cégének segíteni?

Szoftvermérnökeink szakmai tudására és több éves tapasztalatára hagyatkozva, vállaljuk az elektronikus aláírás technológiával és alkalmazásával kapcsolatos projektek szakmai támogatását és kulcsrakész rendszerek szállítását, hosszútávú üzemeltetését.

 • Helyzetelemzés
 • Technológiai követelmények megfogalmazása
 • Elektronikus Aláírási Szabályzat (EASZ) készítése
 • Megvalósítási és rendszerterv készítés
 • PKI (Nyilvános Kulcsú Infrastruktúra) rendszerek kivitelezése és üzembehelyezése
 • Oktatás

Digitális archiválás

Digitális archiváláson az elektronikus dokumentumok hosszútávú, hiteles megőrzését értjük. Az DocOriginalTM szerverünkkel tetszőleges elektronikus adatot tudunk archiválni. Az elektronikus aláírás alkalmazásával pedig, az adatok hosszútávú hitelességet is meg tudjuk őrizni. Felejtse el hagyományos papír alapú irattárát! Mi segítünk, hogy sikerüljön!

Tények

A digitálisan aláírt dokumentumok mennyisége és jelentősége az elkövetkező 1-2 évben rohamosan nőni fog.

Az általuk megvalósított költségcsökkentés mértéke a papír alapú dokumentumokról történő átállással, akár a 90%-ot is elérheti. (Lásd Vatera.hu). Miközben az ilyen dokumentumok előállításához szükséges szoftver megoldások már rendelkezésre állnak.

Az elektronikusan aláírt dokumentumokat (hasonlóan a papír alapúakhoz), szigorú szabályok szerint hosszú ideig meg kell őrizni, illetve könnyen hozzáférhető módon kell tudni visszakeresni.

A dokumentumokat megtestesítő fájlok kategorizált tárolása, jogszabályi változások, illetve egyéb műszaki megoldások változása esetén, update-elése szükséges. Ezen adminisztrációs terhek nemhogy egy átlagfelhasználó, de még egy képzett rendszergazda felkészültségét is gyakran meghaladják.

Problémák az elektronikus iratok hosszútávú megőrzésével kapcsolatban, melyekre a DOCOriginalTM megoldást jelent

 • Nem aláírt dokumentumok esetén az aláírás egy újabb szoftver használatát igényli.
 • Az aláírás az idő során érvényét veszítheti, karbantartása szükséges.
 • Felül időbélyegzés.
 • Aláírási algoritmus, vagy kulcsváltás.
 • Kulcs kompromittálódás.
 • Időbélyeg szolgáltató tanúsítványának lejárása.
 • A karbantartás nagy szakértelmet és felkészültséget kíván. PKI ismeretek!
 • Folyamatosan tisztában kell lenni a jogi és műszaki háttér változásaival.
 • Selejtezés a megőrzési idő lejáratakor. Jegyzőkönyvezés.
 • Az alkalmazások változnak. Biztosítani kell a hosszú távú megjeleníthetőséget. Dokumentum bemutatást.

Törvényi háttér

Cikk olvasása.

greendoc.hu © 2011-2012